Lär känna The Yes Way

Lär känna The Yes Way!

Sep 15, 2022

Med glädje kan vi berätta att The Yes Way är en av våra partners på Jobba Hållbart. De fokuserar särskilt på social hållbarhet med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod.

Vi lät Melina Bergström, vd och verksamhetsansvarig för The Yes Way, berätta om hur hennes personliga resa inom hållbarhet sett ut och hur The Yes Way jobbar för att stötta organisationer och företag i deras hållbarhetsarbete. Bli inspirerad och ta del av konkreta tips för att starta eller utveckla ert sociala hållbarhetsarbete, redan idag – trevlig läsning! 

Social entreprenör med hjärta för ett hållbart samhälle

Jag är en 36 årig kvinna, bor med min sambo, 2 barn, en stor hund i en hyresrätt en bit utanför Malmö. Jag driver bolag - är verksamhetsansvarig för The Yes Way, ordförande i Jämställd Utveckling Skåne och vice ordförande i Pink Programming.

Sedan 15 år tillbaka har jag haft ynnesten att arbeta med saker jag drömt om och som jag vill förändra i samhället. Det har varit otroligt meningsfullt! Jag har startat projekt och initiativ som jag tycker saknats, praktiserat förändring och försökt att driva frågor genom mitt arbete. Oavsett om det har handlat om att skapa en meningsfull fritid  för barn och unga, demokratiprojekt på Balkan, en studiecirkel eller att starta ett projekt som The Yes Way, så har jag alltid jobbat med hjärta, för mina värderingar, och den värld jag vill se!

Hållbarhet utifrån hjärtefrågor

Min personliga hållbarhetsresa började genom att jag intresserade mig för djurrättsfrågor och köttindustrin. Jag tror att hållbarhetsområdet kan engagera utifrån olika hjärtefrågor. Min är specifikt att köttindustrin och vår konsumtion gällande animaliska produkter behöver förändras. Köttindustrin är en stor del av vår klimatpåverkan. Personligen försöker jag anpassa mig och mitt liv till att leva mer hållbart och medvetet hela tiden, både i det stora och det lilla. Det finns mycket kvar att göra kring beteendeförändringar, nya vanor och vår konsumtion i största allmänhet. Jag lär mig oerhört mycket genom de uppdrag, projekt och partnerskap som vi har inom The Yes Way.

Med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod

The Yes Way är ett initiativ som startade 2017 som ett utvecklingsprojekt med fokus på kvinnors entreprenörskap och företagande. Vi utvecklar företags- och innovationsstödet i Norden med fokus på social hållbarhet med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod. Vi erbjuder praktiska metoder, utvecklingsprogram och konkreta verktyg för organisationer och företag som vill bli bättre inom området.

Vi har spridit, testat och utvecklat vårt arbete och våra metoder till både regioner, akademi och utvecklat program och metoder för ett hundratal små och mellanstora företag.

The Yes Way har gått från ett finansierat projekt till att leva vidare som en liten organisation som arbetar med underkonsulter och extern expertkunskap utifrån våra uppdrags behov och de satsningar vi gör.

Som verksamhetsansvarig och vd jobbar jag med förändringsledning, analys och löpande verksamhetsutveckling. Alltifrån att utveckla nya verktyg och metoder, leda våra regionala och nationella utvecklingsprogram, ansvara för samarbetsprojekt med partners, hålla utbildningar och föreläsningar. Jag coachar och leder förändringsprocesser i företag och organisationer runt om i landet som vill utveckla sina verksamheter med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod.

Melina Bergström, vd och verksamhetsansvarig på The Yes Way.

Hållbar utveckling som ryggrad

Hela vårt syfte, existens och vår värdegrund bygger på att arbeta för en hållbar framtid. Hållbar utveckling är liksom vår ryggrad. Det är vårt uppdrag och ändamål från början.

Förutom att vi hjälper andra att bli bättre inom området rent affärstrategiskt och organisatoriskt så ställer vi aktivt krav på kunder, är klimatmedvetna om hur vi reser och vad vi serverar för kost, vilka företag vi konsumerar ifrån och vilka produkter och underkonsulter vi arbetar med.

Ett innovationsprojekt

Vår verksamhet bygger på samarbeten och partnerskap med de som vill jobba med oss och vi har massor på gång! Det händer otroligt mycket – 2023 ska bli väldigt spännande.

Just nu är vi mitt i ett superspännande projekt med syfte att bättre ta vara på värdet i textila restströmmar från textilindustrin där det mesta idag går till förbränning. Det kan handla om alltifrån att vidareförädla textilt spill i nya produkter till att upcycla uttjänta eller oanvända arbetskläder. Det är ett innovationsprojekt som tillsammans med massor av företag inom branschen arbetar för utveckling! Vår roll är att jämställdhetsintegrera och bidra med kunskap kring de sociala hållbarhetsområdena som ibland tenderar att glömmas bort när fokus ofta är på det miljömässiga, till exempel cirkularitet.

Gällande vårt eget hållaberhetsarbete på The Yes Way behöver vi bli bättre på att sätta mål och följa upp dem. Nedskrivna riktlinjer och förhållningssätt är super att ha när vi arbetar med underleverantörer och externa konsulter. De rutinerna behöver utvecklas, helt klart!

Tre tips till företag som vill jobba med social hållbarhet

  1. Sätt mål för ert arbete och följ upp
  2. Sök kunskap och var öppen för att ständigt lära dig nytt
  3. Se till att ledningen har kunskap, äger arbetet och involvera alla i arbetet

Ta nästa kliv i ditt företags sociala hållbarhetsarbete!

Många företag idag gör olika insatser kring social hållbarhet, exempelvis inom jämställdhet och mångfald. Hur gör du för att ta ett helhetsgrepp kring ditt företags sociala hållbarhetsarbete så att arbetet blir strukturerat och mätbart för att ta nästa kliv?

Fråga er själva först och främst om det finns intresse, engagemang och kunskap för att vilja bli bättre hos ledningen och cheferna. Om det inte finns - se till att ta hjälp och skapa det! Utan ledning och styrning kommer arbetet tyvärr inte att lyckas långsiktigt.

Definiera ert varför - varför ska ni jobba med social hållbarhet i er organisation och vad innebär arbetet praktiskt för er? Se till att sätta mål som följs upp och att alla förstår och vet om detta i organisationen.

Samla insikter för att förstå era behov. Identifiera era behov, sätt mål, konkret handlingsplan och följ upp över tid. Ta hjälp utifrån, det finns massor av bra aktörer som kan hjälpa er, ibland är det lättare!

Vikten av att engagera medarbetarna!

Det är viktigt att inkludera medarbetare och samtliga i processen och utvecklingsarbetet.

Bidra löpande med kunskap - ofta finns det motstånd, det kan vara både passivt och aktivt. Det gäller att identifiera det, att göra arbetet som vilket annat som helst.

Konkretisera arbetet - genom att tydliggöra arbetet och organisationens värdegrund och förhållningssätt kring social hållbarhet, tex genom uppförandekoder, i personalhandböcker och riktlinjer.

Tips för ett inkluderande företagsklimat

För att skapa ett mer inkluderande företagsklimat där alla känner sig delaktiga och sedda behöver vi förstå att vi lever i en kontext, en samtid där olika människor bedöms och behandlas olika, där människor diskrimineras och missgynnas av olika anledningar. Det kan handla om hudfärg, kön, ålder, nationalitet, funktionsvariation med mera.

Om vi sedan kan jobba med oss själva och praktisera det i vårt arbete genom att arbeta och agera inkluderande i vårt sätt för att främja att de vi arbetar mår bra, ska komma till sin rätt, känna sig trygga behövs en miljö där en kan vara sig själv – eller hur?  

Här gäller det att skaffa sig insikter om hur det ser ut i den egna verksamheten. Att lyfta frågor kring hur företagets agerande gällande inkludering, om vi främjar en trygg arbetsmiljö där medarbetare mår bra och har rätt förutsättningar för att göra sitt jobb. För att det ska ske behöver man vilja lyfta dessa frågor och ta reda på hur företagets personal och medarbetare faktiskt upplever det. 

Att förstå att det finns en nytta av att tillvarata mångfald och våra olika perspektiv så gäller det att vi är nyfikna på vilka vi är, vilka olika personligheter och egenskaper vi har. För att det ska ske behövs dialog och nyfiket ledarskap. 

Smarta tips för hållbar förändring

Våga fråga! Efterfråga information och kunskap om det du ska konsumera. Ett företag behöver veta hur det de arbetar med hållbarhet, vad de serverar/säljer och var grejerna är tillverkade och vart de kommer ifrån. Om vi frågar skapas ringar på vattnet, det skapas förståelse för kundens behov och påverkar i långa loppet förändring!

Matguiden/Köttguiden/Matkalkylatorn - WWF. De har en superbra app och guider. Om du ändå inte vill sluta äta kött och animaliska produkter kan du i alla fall försöka äta medvetet – här finns bra stöd kring certifieringar och kunskap som kan få dig att välja äta mer hållbart och klimatsmart.

BCorp-rörelsen - ett gratis digitalt verktyg som kallas B Impact assessment. Genom BCorp kan du gå vidare för certifiering, till exempel. Ett steg kan vara att titta och börja jobba med deras IMPACT ASSESSMENT TOOL eller STG ACTION MANAGER. Båda är gratis – testa!

UN Global Compact – FN:s hållbara företagsnätverk. Deras principer och ramverk för företag! Massor av kunskap finns på deras hemsida. Utforma riktlinjer och förhållningssätt/policys/uppförandekoder utifrån dem. Det går också att ansluta sig och gå med.

Så här säger Melina och The Yes Way om Jobba Hållbart

99.9 % av alla företag i Sverige är små och mellanstora företag. I vårt arbete ser vi stora behov och otrolig potential om vi bidrar med ökad kompetens och konkreta användbara metoder när det kommer till hållbarhet med socialt fokus.

När det kommer till konkreta och tillgängliga verktyg för hållbarhetsarbete med socialt fokus mer specifikt gällande jämställdhet, mångfald och inkludering så vill vi verka för att fler ska kunna arbeta med dessa frågor på ett enkelt och konkret handfast sätt. Jobba Hållbart skapar förutsättningar för det och vi är en stolt medskapande partner.

Vad behöver du för att jobba mer hållbart?

Vi brinner för att göra hållbarhet enkelt, konkret och lättillgängligt. Därför har vi samlat en mängd olika verktyg och stöd för att du och din verksamhet ska kunna komma vidare – oavsett om det handlar om social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. Låt oss hjälpa dig!

Se vårt utbud
Boka demo