Cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Ett hett ämne inom hållbarhet är cirkulär ekonomi och allt fler nystartade företag baserar sin affärsmodell på ett cirkulärt tänk för att spara på jordens resurser. Hur kan ditt företag ställa om, förhålla sig till eller använda sig av cirkulära affärsmodeller?

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är en modell för att producera och konsumera som inbegriper att dela, låna, återanvända, reparera och återvinna existerande material och produkter så länge som möjligt, för att skapa vidare värde. På det sättet kan produkters livscykler förlängas. I praktiken innebär det att avfallet minskas till ett minimum. När en produkts livslängd närmar sig sitt slut, sparas materialet inom ekonomin så långt möjligt genom återvinning. De kan återanvändas igen och igen och därigenom skapa fortsatt värde i ett ekonomiskt kretslopp.

Det cirkulära och ekonomiska kretsloppet. Bild lånad från ledarna.se, https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/ekologisk-social-och-ekonomisk-hallbarhet/ekonomisk-hallbarhet-en-fordjupning/

Visionen är ett samhälle där avfall inte existerar. Att vara i framkant och använda cirkulära affärsmodeller är inte bara bra för miljön, utan det stärker också ditt företags konkurrenskraft genom att minska kostnaderna, stärka varumärket och öka attraktiviteten. Genom att göra mer med mindre kan man som företag vara en del av det ekonomiska kretsloppet och skapa en lönsam framtid som gynnar både affärer och samhälle.

5 tips på hur ditt företag kan använda en cirkulär affärsmodell:

  1. Designa produkter för enkel återanvändning eller uppgradering: Genom att designa produkter som är enkla att återanvända eller uppgradera, kan ni skapa en hållbar kretsloppsekonomi. Produkter som är lätta att demontera och återvinna kan också minska avfallet och kostnaderna.
  2. Återvinn material och produkter: Att återvinna material och produkter är en viktig del av en cirkulär affärsmodell. Genom att samla in, sortera och återvinna material och produkter kan ni minska avfallsmängderna och spara resurser.
  3. Utnyttja förnybara resurser: Genom att använda förnybara resurser som sol- eller vindkraft, kan ni minska er miljöpåverkan och bli mer hållbara.
  4. Samarbeta med andra företag: Att samarbeta med andra företag kan företag också skapa en cirkulär ekonomi och bidra till att minska miljöpåverkan. Genom att dela resurser och samarbeta kan ni skapa en mer hållbar och effektiv verksamhet. Och troligen mer innovativ!
  5. Utveckla nya affärsmodeller och affärsmöjligheter: Är ni i ett läge där ni kan utveckla nya affärsmodeller som fokuserar på cirkulär ekonomi? Undersök hur ni kan skapa nya affärsmöjligheter. Att hyra ut produkter, sälja tjänster istället för produkter, eller att utveckla återvinningslösningar kan vara exempel på nya affärsmodeller.
Bild lånad från Swinga

3 inspirerande exempel baserade på cirkulär ekonomi

  1. Ta vara på spillvirke: Lilla Snåland-pallen från Stolab tillverkas av spillvirke från den klassiska pinnstolen Lilla Åland. Resultatet: en exklusiv, snygg pall med hållbarhet i fokus!
  2. Cirkulär affärsidé i grunden: Swinga är appen som möjliggör att man enkelt och tryggt kan låna verktyg, fritidsprylar, barnsaker och mycket mer av varandra i grannskapet. Smart för att spara på miljön men också den sociala kontakten.
  3. Cirkulär tjänst som tillägg: Nudie Jeans erbjuder både fri lagning av kunders jeans och säljer så kallade pre-loved jeans för återanvändning.

Cirkulär Business Model Canvas – ett smart sätt att forma och utveckla din företagsidé!

Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg som ger en bra helhetsbild av företaget och verksamheten. När man får överblicken blir det lättare att i nästa steg att utmana, innovera och skruva på sin affärsmodell och verksamhet på ett lättöverskådligt sätt. Verktyget, som används världen över, har utvecklats av schweizaren Alex Osterwalder och publicerades i boken Business Model Generation (2010). Nu finns den cirkulära varianten som hjälper dig att skapa högre resurseffektivtet som ger möjlighet till ökad lönsamhet och nytta för miljön. Hur bra?!

Det är fritt att använda verktyget Cirkulär Business Model Canvas och den är på svenska. Du hittar det här!

Vill du ha hjälp att gå igenom modellen ihop med en expert så var inte rädd för att höra av dig. Jobba Hållbarts partner 2050 har lång erfarenhet av cirkulära affärsmodeller och hjälper dig gärna. Kontakta oss så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg och offert.