Digitalisering och ny teknik för ett mer hållbart samhälle

Med hjälp av digitalisering och ny teknik kan vi bli mer hållbara. Exempelvis att byta ut resor där det går och ha digitala möten istället kommer spara både miljö, tid och pengar. Se över hur ni kan bli mer digitala och använda ny teknik i er verksamhet för att bli mer hållbara.

Att använda ny teknik och anamma digitalisering för att bli mer effektiva är självklart för många företag idag, men det kan också få positiva effekter på alla hållbarhetsaspekter. Alltifrån att spara på miljön, bli mer inkluderande och tillgängliga socialt till att använda energi och resurser mer effektivt. Det finns många vinster att göra – både för er som företag och planeten.

Några exempel på hur digitalisering kan bidra till ett mer hållbart samhälle:

  1. Minskad pappersanvändning. Digitalisering minskar behovet av fysiska dokument och papper, vilket minskar avverkning av skog och minskar avfallet.
  2. Minskat resande. Digitala möten och konferenser kan minska behovet av att resa till olika platser, vilket minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser från transport. Att skippa resandet kan också bidra till ökad inkludering, sparar tid och pengar.
  3. Effektivare användning av resurser. Digital teknik kan hjälpa företag att optimera sin användning av energi och resurser, som till exempel genom att använda sensorer för att övervaka och kontrollera belysning och värme i byggnader.
  4. Ökad transparens. Digitala verktyg kan hjälpa företag att spåra och rapportera sin användning av resurser och utsläpp av växthusgaser, vilket kan hjälpa till att minska deras miljöpåverkan och öka transparensen gentemot kunder och andra intressenter.
  5. Klimat- och miljöanalys. Digital teknik kan användas för att övervaka och analysera klimat- och miljöförändringar, vilket hjälper till att förbättra beslutsfattande och planering för att hantera utmaningar kopplade till klimatförändringar och hållbarhet.