Friskvård på arbetsplatsen och ett lönsamt hållbarhetsarbete – hur hänger det ihop?

Smarta, nytänkande produkter och tjänster vet vi är viktigt för ett välmående företag med välmående ekonomi men minst lika viktigt är välmående medarbetare.

Ett företag som tar friskvård på arbetsplatsen på största allvar är Jobba Hållbarts partner Yogobe. Vi träffar Peter Munteanu, vd och grundare av Yogobe, för att höra mer om hans tankar om hållbarhet, hälsa och lönsamhet.

Peter Munteanu, vd och grundare av Yogobe

Vad innebär ett lönsamt hållbarhetsarbete för er och hur hänger det ihop med hälsa?

– När vi som medarbetare är helt på det klara med vilka förväntningar som finns på individen och gruppen, då blir vi trygga. När vi känner oss trygga så ökar produktiviteten, vilket leder till ökad lönsamhet. När man inte känner sig trygg, då känner man oro. Oro leder till osäkerhet. Osäkerhet leder till negativ stress och över tid så kan detta leda till ohälsa. Våra värderingar kretsar kring nyfikenhet, gemenskap, medkänsla och tillit. Genom att leva efter dessa hoppas vi kunna vara så hållbara som möjligt. Fysiskt, mentalt och socialt.

Varför är det viktigt som arbetsgivare att satsa på hälsa och friskvård tycker du?

– Utan hälsa och hållbarhet har vi ingenting. Så enkelt är det. För att ha friska, starka och glada medarbetare är det viktigt att man investerar förebyggande i deras välbefinnande. Individen skall såklart ta ett egenansvar för sin hälsa men det är också arbetsgivarens ansvar att stötta, vägleda och inspirera till fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Inte minst för att alternativet är oerhört slitigt och kostsamt för såväl individ som arbetsgivare och samhälle.

Vad kostar ohälsan samhället och företagen?

– Skandia beräknar att enbart psykiska diagnoser beräknas kosta det svenska samhället över 340 miljarder SEK år 2030. Har arbetsgivare råd med att psykisk ohälsa kostar samhället mer än 5 % av BNP? Genom att arbeta effektivt med prevention och sekundärprevention kan vi drastiskt minska denna hemska utveckling! Det måste vara ett samskapande mellan individen, arbetsgivaren, försäkringsbolagen och vården. Tillsammans kan vi vara den förändring vi önskar se i världen!

Smarta digitala verktyg underlättar

För att stötta verksamheter kring friskvård på arbetsplatsen har Jobba Hållbart flera konkreta digitala verktyg du kan använda, bland annat:

  1. Yogobe Pausa smart – Må bra-paket för stillasittande medarbetare
  2. YOMI vid utmattning eller smärta
  3. YOMI vid stress och oro