Hållbarhet – vår affärsidé

För oss är hållbarhet inte bara en hygienfaktor. Det är hela vår affärsidé. Vi vill att alla företag ska bidra till Agenda 2030 och de globala målen. Det gör vi genom att digitalisera hållbarhetsbranschen och samla konkreta hållbarhetsverktyg här på vår e-handel och marknadsplats för hållbarhet.

Hos nästan alla företag finns en stark vilja att bidra till ett hållbart samhälle. Problemet är att de ofta inte vet hur de ska göra eller var de ska börja.

Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Majoriteten av dessa, drygt 96 procent, är småföretag med färre än 10 anställda. Små och medelstora företag (1-249 anställda) utgör tillsammans 99,9 procent av alla företag. Det är för dem Jobba Hållbart finns först och främst, även fast våra verktyg passar de flesta företag och organisationer.

Inkluderande rekrytering - en av många tjänster hos Jobba Hållbart.

Konkreta hållbarhetsverktyg gör att fler kan bidra

Utmaningen är extra stor för små och medelstora företag där tiden är knapp, kunskapen om hållbarhet ofta inte finns inom företaget och en dedikerad person som ansvarar för hållbarhetsarbetet kanske saknas.

Vi vill med Jobba Hållbart göra hållbarhetsarbetet värdeskapande, konkret och enklare så att fler kan vara med och skapa impact. Vi tror också på att vara ”hopp-skapare” och visa möjligheter och goda exempel som inspirerar – samtidigt som vi samlar tidsbesparande och konkreta verktyg framtagna av duktiga hållbarhetsexperter som underlättar för företagen att starta eller utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Agenda 2030 och de sju av 17 globala mål som Jobba Hållbart bidrar till.

Så bidrar vi till Agenda 2030

Idag erbjuder vi verktyg som är kopplade mot 7 av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Det är inom områdena hälsa, jämställdhet och jämlikhet, arbetsvillkor, klimat, hållbara samhällen och hållbar konsumtion som vi idag bidrar till att målen kan förverkligas. Men vi vill göra mer. Vi hoppas på sikt kunna erbjuda fler verktyg mot alla de globala målen. Vi kommer också lyssna på det företagen behöver och ta fram nya verktyg som efterfrågas.

Jobba Hållbarts grundare: Stefan Berg, Linda Jonsson och Mikael Engström

 Så jobbar vi hållbart

Jobba Hållbart ägs och drivs av byrån Advant – en helhetspartner för kommunikation och digitala lösningar. Läs historien om Jobba Hållbart och varför Linda, Mikael och Stefan på Advant startat och driver Jobba Hållbart.

Advant har ett långsiktigt, transparent och mätbart hållbarhetsarbete som är helt integrerat i företagsstrategin och som sträcker sig över alla tre hållbarhetsdimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Arbetet innebär bland annat att:

  • arbeta mot klimatmål i linje med vetenskapliga modeller.
  • ta vara på de påverkansmöjligheter vi har som kommunikationskonsulter.
  • använda digitalisering och nytänkande för att göra hållbar skillnad för många.

Här kan du ta del av Advants hållbarhetsarbete.

En e-handel utan förpackningar och frakter

Jobba Hållbart är en e-handel för digitala produkter vilket innebär att vi varken har förpackningar eller frakter som påverkar klimatet.

Kvalitetssäkrade partners och hållbarhetsexperter

Våra partners och hållbarhetsexperter som står för innehållet i plattformen är kvalitetssäkrade och har själva ett aktivt och genomarbetat hållbarhetsarbete.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta Linda Jonsson, grundare Jobba Hållbart: [email protected]