Hållbarhet är så mycket mer än miljö 

Hållbarhet är ofta ett brett begrepp och ett ord där innebörden kan skilja sig för olika personer. Men egentligen består hållbarhet helt enkelt av tre olika områden, låt oss kalla det pusselbitar och det är när dessa tre bitar samspelar som man uppnår hållbarhet. Allt hänger ihop för välmående människor, samhälle och planet.  

Hållbarhet är en ”road map”, eller guide, och framtidssäkring av din verksamhet. Kort och gott handlar hållbarhet om att som företag ta ansvar i en global värld. När vi bedriver våra verksamheter behöver vi också ge tillbaka och ta vårt ansvar kring det avtryck vi gör i miljön och hos människorna vi berör. 

Hållbarhet är alltså inte enbart en klimat- och miljöfråga utan består som sagt av tre områden, dessa är:

Miljömässig hållbarhet…  

…handlar bland annat om resursförbrukning, klimatpåverkan och CO2-utsläpp, biologisk mångfald, kemikalieanvändning och avfallshantering. 

Social hållbarhet… 

…innefattar exempelvis arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering. 

Ekonomisk hållbarhet… 

…ringar in resurseffektivitet, affärsmässighet och –etik, långsiktigt hållbart företagande och samhälle i samspel, samt gröna affärsmodeller – exempelvis cirkulär ekonomi, med mera.  

Hållbarhet uppnås alltså när alla tre delar samspelar! 

Jobbar du redan med hållbarhet utan att inse det? 

Om du tittar på vad de tre olika hållbarhetsområdena innehåller kommer du förmodligen snabbt att se att du redan jobbar med flera av delarna idag. De flesta företag gör redan mer än de tror, utan att koppla det till hållbarhet. 

Så, ge dig själv en klapp på axeln och var stolt över att du redan är igång! Hållbarhet är som sagt en ”road map” över viktiga aspekter att ha koll på, men de flesta av dessa aspekter är inget nytt. Det som är ”nytt” är att se till att alla delar samspelar, det är det som är hållbarhet. 

Så här jobbar andra med de tre hållbarhetsaspekterna  

Här är tre exempel som visar på företag inom olika branscher och hur de jobbar med hållbarhet i alla dimensioner att inspireras av i ditt företag, 

  1. Castellum är ett fastighetsbolag som satsar på medvetna hållbarhetsprojekt som till exempel att bli klimatneutrala genom solenergi, återbruk och att vara en engagerad samhällsaktör och samverka med hyresgäster, kommuner och andra samarbetspartners. Läs mer här
  2. Coor är ett företag som jobbar med att se till att fastigheter eller arbetsplatser fungerar bra och effektivt, facility management. Läs mer om deras hållbarhetsarbete här
  3. Advant är helhetspartnern för kommunikation och digitala lösningar, men också grundare av Jobba Hållbart. Att alla ska må bra – kunden, medarbetaren, företaget och inte minst planeten är grundpelaren i Advants hållbarhetsarbete. De verkar bland annat för att gå emot strömmen i en av Sveriges mest sjukskrivningsdrabbade branscher. Läs mer här