Hållbarhet på 2 minuter

Kort och gott handlar hållbarhet om att som företag ta ansvar i en global värld. När vi bedriver våra verksamheter behöver vi också ge tillbaka och ta vårt ansvar kring det avtryck vi gör i miljön och hos människorna vi berör. Men det är också en stor möjlighet till att öka sin verksamhets lönsamhet och en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet i framtiden.

Varför blir det klimatförändringar? Jo, för att vi använder mer än vad vi har möjlighet till.

3 april 2023. Då hade vi i Sverige använt de sista resurser som planeten klarar av att förse oss med på årsbasis. Allt vi använder resten av året lånar vi av kommande generationer. Vi använder alltså fyra jordklot per år.

Detta får konsekvenser för samhället i form av bland annat klimatförändringar och naturkatastrofer som drabbar hela världen. Ditt företag drabbas också. Det finns exempelvis begränsade resurser som bara blir dyrare och dyrare och ex. värmeböljor och skogsbränder påverkar många företag inom ex matproduktion. Men vi kan stoppa utvecklingen tillsammans och lösa dessa hållbarhetsutmaningar! 

Hållbarhet är din guide

Hållbarhet är en ”road map”, eller guide, och framtidssäkring av din verksamhet. En kompass över de viktiga aspekter du behöver ha koll på för att kunna skapa ett lönsamt företag som både du och andra älskar att jobba i. Samtidigt tar du ansvar för det avtryck du gör, inte använder mer än det du behöver och bygger ett företag som håller i längden.

Svårare än så är det inte i grunden.

Hållbarhet är så mycket mer än miljö

Hållbarhet är som sagt en kompass över viktiga aspekter för att framtidssäkra och skapa en långsiktigt lönsam verksamhet. Dessa aspekter delas in i tre områden miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där alla delar är beroende av varandra och hänger ihop. Det är när du arbetar med alla tre delar samtidigt du jobbar mer hållbart.

Ska genomsyra allt du gör

Så sammanfattningsvis handlar hållbarhet om att styra sin verksamhets alla delar mot bättre val. Både i vardagen och långsiktigt på ett strategiskt plan, ni behöver ha tydliga hållbarhetsmål och en hållbarhetsstrategi. Hållbarhet är inget som sker ”vid sidan av” din verksamhet utan ska genomsyra allt ni gör från produkter och tjänster till vad ni mäter och redovisar i er egen verksamhet. Vi behöver hålla oss till att förbruka vad en planet klarar av per år, inte fyra planeter som vi som sagt var förbrukar idag.

Hur ser en dag ut på ett mer hållbart företag 2030?

Ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur vardagen ser ut på ett företag som jobbar mer hållbart. Vad är egentligen skillnaden? Därför har vi beskrivit en dag på ett hållbart företag kontra ett som inte är det, vi tror det hjälper dig att få ihop bilden.

Hållbarhet är en förutsättning för att ha en lönsam verksamhet

Allt fler lagar och regler dyker upp kring hållbarhet som reglerar vad du får göra som verksamhet. Allt fler kunder kräver att du har ett strukturerat hållbarhetsarbete, då du är en viktig del av deras. Allt fler medarbetare vill bara jobba på företag som tar ett ansvar.

Sammanfattningen är att du måste jobba med hållbarhet för att ha en lönsam verksamhet i framtiden, en framtid som inte är mer än något eller några år bort för de flesta, även små företag. Kom igång med hjälp av vår guide i tre steg.