Hållbarhetsredovisning – vad är det och varför?

Det är lagkrav på hållbarhetsredovisning för större företag sedan 2017 i Sverige men vi ser att allt fler mindre företag väljer att hållbarhetsredovisa – för planeten, samhället, kunderna och sin egen skull.

Vad är hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning är en rapport man gör tillsammans med årsredovisningen för att redovisa sin påverkan på miljön, samhället och ekonomin tillsammans med. Den visar hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor, vilka utmaningar de står inför och vilka resultat de har uppnått. Hållbarhetsredovisningen innehåller bland annat information om företagets klimatpåverkan, resursanvändning, sociala ansvarstagande, arbetsmiljö och hur de bidrar till samhället.

Varför hållbarhetsredovisa?

Målet med en hållbarhetsredovisning är att öka insynen och transparensen och uppmuntra till en hållbar utveckling men man sparar också pengar genom att se över sin verksamhet och ta sitt hållbarhetsarbete på allvar.

Vilka företag måste hållbarhetsredovisa?

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under de två senaste räkenskapsåren har krav på sig att hållbarhetsredovisa:

  • Medelantalet anställda: Från 250 anställda
  • Balansomslutning: Över 175 Mkr
  • Nettoomsättning: Från 350 Mkr

Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som främjar hållbarhetsrapportering genom att utveckla och publicera riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Idag redovisar alla statliga och många privata verksamheter i Sverige sitt hållbarhetsarbete enligt GRI: s principer. GRI har ett av världens mest använda och tillförlitliga ramverk för hållbarhetsredovisning.

Genom att följa GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning blir din hållbarhetsrapport trovärdig, transparent och tydlig. GRI:s principer är en inspirationskälla för samtliga verksamheter som vill hålla hög standard på hållbarhetsarbetet, vare sig man har krav på sig att redovisa enligt standarden eller inte.

Fördelar med att hållbarhetsredovisa

  • Transparens och trovärdighet: Genom att redovisa sina hållbarhetsprestationer öppet och transparent visar företag upp sin miljöpåverkan, sociala ansvarstagande och ekonomiska hållbarhet. Detta bidrar till ökad trovärdighet och tillit från intressenter såsom investerare, kunder, anställda och samhället i stort.
  • Identifiering av risker och möjligheter: Genom att göra en hållbarhetsredovisning får företaget bättre insikt om sina påverkansfaktorer och kan identifiera eventuella risker eller möjligheter som kan påverka dess verksamhet och framtid.
  • Effektiv resursanvändning: En hållbarhetsredovisning kan hjälpa företaget att identifiera möjligheter att minska sin miljöpåverkan och förbättra sin resursanvändning. Detta kan leda till kostnadsbesparingar genom exempelvis minskad energi- och materialanvändning.
  • Ökad konkurrenskraft: Ett företag som har en tydlig hållbarhetsstrategi och redovisning kan skapa ett positivt varumärke och differentiera sig från konkurrenter. Detta kan attrahera kunder och investerare som prioriterar hållbarhet och bidra till ökad konkurrenskraft.
  • Samhällsnytta: Genom att redovisa och förbättra sin hållbarhetsprestation kan företaget bidra till samhällsnyttan genom att minska sin miljöpåverkan, främja social rättvisa och ekonomisk utveckling.

Sammanfattningsvis finns det massa fördelar med att hållbarhetsredovisa och om du inte gör det idag kan det vara smart att börja med det och undersöka vilka punkter som är extra aktuella för.