Inkluderande rekrytering

Kunskapspaket och konsulttimme

8 000 kr

Exkl. moms

Köp paket

Hitta rätt i rekryteringen!

Attrahera talanger, nya medarbetare och utveckla organisationen med inkluderande rekrytering. Genom utbildning och konkreta checklistor säkerställer du processen från start till mål.

Säkerställ inkluderande rekrytering

Med kunskapspaketet Inkluderande rekrytering, får du ett arbetssätt och konkreta verktyg för att rekrytera på ett mer inkluderande sätt. Med den tredelade utbildningsmodulen och inkluderande workshopen, får du ta del av samlad kunskap, insikter och praktiska tips om att rekrytera till inkluderande organisationer. Praktiska checklistor gör att du under processens gång kan säkerställa att målen uppfylls. Materialet passar att arbeta med i grupp och kan enkelt anpassas till din organisations förutsättningar. Texten finns också som ljudfil och på engelska.

Tredelad utbildningsmodul

Lär dig om hur man rekryterar inkluderande till team och styrelser. Modulen är uppbyggd i tre steg:

  1. Det första handlar om det du bör tänka på vid rekrytering av medarbetare och när de väl är på plats i organisationen.
  2. Andra delen handlar om det du bör tänka på när det kommer till team och att
    bygga nya inkluderande företag. Med team menar vi de personer som är en del av den
    dagliga verksamheten. De kan vara både grundarteam och anställda.
  3. Del tre handlar om styrelsens roll i att bygga inkluderande och jämställda organisationer.

Praktiska checklistor och verktyg att använda i vardagen

Checklista inför rekryteringen: Checklistan är framtagen för att fungera som stöd till de som arbetar i rekryteringsprocessen. Den kan användas internt, men även fyllas i av en extern part, exempelvis ett rekryteringsbolag.

Utvärderingsmall efter rekryteringen: Checklistan fungerar som ett utvärderingsverktyg för rekryteringsprocessen och dess ansvariga. Mallen kan också göras om till exempelvis ett enkätunderlag.

Workshop – SWOT-analys: En inkluderande arbetsmiljö och organisationskultur krävs för att alla i teamet ska komma till sin rätt och för att verksamheten ska nå sin fulla potential. Det är ett område som ständigt behöver ses över och följas upp. I denna övning kommer ni att använda er av metoden SWOT-analys. Lyft styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplat till ert jämställdhets- och inkluderingsarbete.

Paketet passar för dig som...

...är chef, HR-specialist, företagsledare, styrelseledamot eller medarbetare.

Levereras av The Yes Way

Kunskapspaketet levereras av Jobba hållbarts partner The Yes Way som har stor erfarenhet av att utveckla verktyg för att kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer i deras hållbarhetsresa. Läs mer om The Yes Way här.

Köpinformation

Innehåller ett tredelat kunskapspaket, samt konkreta checklistor och en övning färdiga att använda. I paketet ingår en digital personlig coaching med en hållbarhetsexpert inom social hållbarhet. På en timme går ni tillsammans hur verktygen fungerar för att ni ska kunna starta er resa. 2-4 personer får ert företag får medverka på den digitala coachingen.

När du köpt den här produkten kommer du få tillgång till alla delar via Mina sidor. Produkten är tillgänglig i 180 dagar från köpdatum.

Du kan läsa mer om våra köpvillkor här.

Bidra till Agenda 2030!

Du kanske också är intresserad av...

Kunskapspaket: Inkluderande ledarskap och möten

8 000 kr

Läs mer

Samling: Social hållbarhet – paket i tre delar

20 000 kr

Läs mer

Workshop: Inkluderande kommunikation

8 000 kr

Läs mer