Innovation och hållbarhet – hand i hand!

Hur hänger innovation och hållbarhet ihop och hur kan hållbarhetsarbetet leda till utveckling och innovation?

Vi börjar med att reda ut i begreppen. Enkelt förklarat så är innovation processen att skapa eller införa något nytt eller förbättrat, en utveckling. Det kan vara en produkt, tjänst, arbetsprocess eller annan lösning som löser ett problem eller uppfyller ett behov på ett nytänkande sätt. Det kan också vara att man kombinerar saker som redan finns på nya sätt för att skapa något unikt och användbart.

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn till jordens resurser, ekonomiska förutsättningar och sociala faktorer för att göra det möjligt för en långsiktig livskvalitet för både nuvarande och kommande generationer. Det gäller att hela tiden ha på sig ett par extra glasögon där man har framtiden i fokus och blir medveten om vilka beslut och handlingar man gör här och nu – och hur de påverkar vår framtid, både i vår närhet men också i omvärlden.

Låt hållbarhetsarbetet driva innovationen!

Innovationer behöver inte alltid vara stora och omvälvande. Faktum är att dom oftast uppstår i det lilla och i vardagen. Här finns tips och frågor att ställa sig för att komma igång:

  • Vilka behov har våra kunder? Kliv in i kundens skor och utgå från dennes behov. Finns det behov här som är olösta och hur kan vi lösa dem hållbart?
  • Hur kan mitt företag göra stor skillnad?
  • Vad är ett litet enkelt steg för oss att ta för att bli mer hållbara?
  • Hur kan vi skapa en mer innovativ anda på företaget? Finns det medarbetare som har idéer som inte tas tillvara på? Hur stimulerar vi idéutveckling hos medarbetare?
  • Hur kan vi inspirera vår omgivning att tänka och agera mer hållbart?

Utgå från en hållbarhetsstrategi

Det enklaste sättet att ta reda på vad just du ska göra i din verksamhet är att ta fram en hållbarhetsstrategi. Den ger dig svar på frågorna ovan och skapar en tydlig väg och röd tråd framåt. Den ger dig svaren du behöver för att välja väg, den skapar struktur och mätbarhet och gör det enklare att veta att du gör rätt saker. Då blir det också lättare att motivera dina medarbetare och kommunicera relevant kring ditt hållbarhetsarbete.

Har du ingen hållbarhetsstrategi? Häng då med i Hållbarhetsresan. Här jobbar du tillsammans med andra verksamheter och hållbarhetsexperter med att ta fram en strategi för att driva ett lönsamt och engagerande hållbarhetsarbete.