Lär känna 2050!

2050 hjälper sina kunder att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi är väldigt glada över att kunna kalla dem vår partner!

Markus Ekelund är vd på 2050 och här delar han med sig av sina tankar kring hållbarhet och hur 2050 jobbar med sitt och sina kunders hållbarhetsarbete.

Mörka aldrig en hållbarhetsutmaning, det slår tillbaka!

Det är samhälle, företag och vi människor som måste anpassa oss efter planetens gränser, inte tvärtom.

Jag såg länge hållbarhet som en moralisk och personlig fråga. Jag ville ge mitt bidrag genom att återvinna, spara energi och resurser. 2013 insåg jag på allvar hur mycket världen påverkas när klimatet förändras. Det är samhälle, företag och vi människor som måste anpassa oss efter planetens gränser, inte tvärtom. Gör vi inte det gör vi oss själva en stor otjänst och det blir svårt att fortsätta utveckla vårt välstånd. För att hålla mig uppdaterad läser jag mycket nyhetsmedia. Många dagstidningar idag har klimatdelar och det är relativt lätt att hitta information om läget, om man bara letar.

Hävstång för hållbarhet

På 2050 hjälper vi våra kunder att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder tjänster inom analys (klimatberäkningar och miljö), affärsutveckling (strategi och hållbara affärsmodeller) och kommunikation/påverkan (rapportering och PR-arbete). Genom att utmana och utveckla våra kunder att förbättra sitt hållbarhetsarbete får vi en stor hävstång på allt vi gör.

Hållbarhetsinsatser som ger lönsamhet

Vi har bidragit till utsläppsminskningar på flera miljoner ton. Kraven minskar därmed inte på vårt eget hållbarhetsarbete, snarare tvärtom. Förväntningarna från våra kunder är höga. Vi har en drivande miljöpolicy som bland annat innebär att vi sedan starten 2013 köper begagnade möbler till våra kontor, vi flyger inte inrikes och all vår representation är vegetarisk. För vår personal har vi bland annat utökat friskvårdsbidraget väsentligt och alla anställda har en betald friskvårdstimme i veckan. Vi upplever att alla dessa insatser gör oss mer lönsamma.

Nettonoll klimatavtryck

Trots en stark tillväxt är vår största utmaning att nå nettonoll-utsläpp till 2030. För att klara det krävs att vi fortsätter minska våra utsläpp, men även att vi tillsammans med våra leverantörer lyckas skapa permanenta kolsänkor. Detta vill vi naturligtvis även hjälpa alla våra kunder att uppnå. Mer om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa om på 2050.se.

Tre tips för företag som vill jobba hållbart

  1. Identifiera vad som är mest relevant för er verksamhet.
  2. Integrera uppföljningen i er operativa uppföljning och börja mäta. Klimat är tacksamt att börja med eftersom det är enkelt att mäta.
  3. Visa för medarbetarna hur hållbarhet hänger ihop mer er strategi och mål. Inspirera genom att lyfta goda exempel inom företaget och i omvärlden. 

Fler tips för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

– Identifiera era hållbarhetsfrågor först

Börja med att fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för ert företag.
Var påverkar ni mest? Hur påverkar hållbarhetsfrågorna ert värdeskapande idag och imorgon? Våga sedan fokusera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 

– Tänk helhet och mät insatserna

När ni bestämt vilka delar av hållbarheten som är viktigast för er kopplar ni ihop det med den egna lönsamheten. Hållbarhet följs bäst upp som en del av den vanliga uppföljningen. Om den inte platsar där har ni valt fel fokus på ert hållbarhetsarbete. 

– Engagera medarbetarna

Ledningen behöver leva som de lär och visa att det är prioriterat och viktigt för hela företaget. Genom att mäta er klimatpåverkan och integrera hållbarhet i affärsutveckling och produktutveckling involverar och höjs kompetensen hos medarbetarna. Det är svårt att inte bli engagerad när man förstår hur viktig frågan är och att det finns möjlighet att påverka. 

– Kommunicera ert hållbarhetsarbete

Lyft hur ert företag arbetar med hållbarhet på er hemsida och i er löpande kommunikation i externa kanaler. Lyft hållbarhetsfrågan på alla beslutsnivåer internt, ledningen ska vara tydlig med kopplingen mellan framtida lönsamhet och hållbarhet. Glöm inte att vara transparent med vad som är kvar att lösa. Mörka aldrig en hållbarhetsutmaning, det slår tillbaka! 

Bloggtips!

Avslutningsvis vill jag tipsa om Supermiljöbloggen. Läsarna är främst privatpersoner och artiklarna är relevanta för alla som vill ha koll på aktuella ämnen inom hållbarhet och miljöfrågor. 


Så här säger Markus och 2050 om Jobba Hållbart

Det ligger helt i tiden att erbjuda kurser som kunderna kan ta till sig precis när det passar dem och deras kalender och som ger en snabb inblick och inspiration i frågor som de behöver förkovra sig inom.