Paket social hållbarhet:

Alla tre delar

Fullmatat utbildningspaket!

20 000 kr

Exkl. moms

Köp paket

Med detta samlingspaket blir du fullt rustad för att ta dig an arbetet med social hållbarhet på din arbetsplats. Paketets tre delar täcker upp allt från handlingsplan, till kunskapsinhämtning och guider. När du är klar har du landat i konkreta policys och mallar för ditt företag – enkelt och tidseffektivt.

Samlingspaketets tre delar

Psst! Materialet finns delvis på engelska. Hör av dig om du är intresserad.

1. Behovsanalys och handlingsplan

I grundpaketet lär du dig grunderna och får de verktyg som du behöver. När du är klar har du en genomarbetad kartläggning och handlingsplan som du kan kommunicera med bland annat ledning, personal och vid rekryteringar. Även om du har lite kunskap själv kommer du snabbt komma igång för att du på ett bra sätt kunna leda och genomföra arbetet.

2. Kunskapspaket

I steg två får ett kunskapspaket späckat med pedagogiska filmer, övningar och texter. Ta reda på vad som är viktigt för dig som individ, men också för företaget. Tillsammans bottnar ni i begrepp som bias, inkluderande kommunikation, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Kunskapspaketet består av ett tre delar med beprövade metoder, mallar, insikter och arbetssätt:

 • Bias (Hur hjärnan tar beslut och agerar partiskt)
 • Jämställd och inkluderande kommunikation
 • Jämställdhet, mångfald och inkludering

3. Guider, policys och mallar

I den tredje och sista delen får du mallar för både policys och rutiner. Bara att anpassa och börja använda i verksamheten.

Du får mallar och guider för att:

 • Förebygga och hantera diskriminering om det händer,
 • arbeta med jämställdhet och inkludering i den fysiska miljön,
 • ta fram en policy för jämställdhet och inkludering,
 • undersöka hur verksamheten förhåller sig till jämställdhet, mångfald och inkludering,
 • ta fram en uppförandekod för personal, medarbetare, leverantörer och partners,
 • kommunicera jämställt och inkluderande,
 • planera socialt hållbara arrangemang.

Du får också experthjälp:

 • Uppstart, digital konsulttimme (1 h digital workshop för 2-4 personer). Ni går igenom materialet tillsammans så ni kan komma igång på ett bra sätt. 

Du blir en bättre arbetsgivare

Många företag vet att det är viktigt med jämställdhet och mångfald och inkludering. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja och det kan kännas övermäktigt att ta fram rutiner och annat material som krävs för att implementera i verksamheten. Samlingspaketet hjälper dig och dina kollegor från ax till limpa. Ni sätter er handlingsplan och får ökad förståelse, medvetenhet och kunskap både i grupp och enskilt. Du kommer också ha ett gemensamt ramverk för hela företaget att förhålla sig till. När du är klar har du alla byggstenar på plats som gör dig till en bättre arbetsgivare.

Levereras av The Yes Way

Den här produkten levereras av Jobba Hållbarts partner The Yes Way. The Yes Way erbjuder praktiska metoder, utvecklingsprogram och verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen, oavsett kön, bakgrund, ålder eller funktionsvariation. Det ger i sin tur utrymme för nya innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer.

Köpinformation

När du köpt den här produkten kommer du få tillgång till en interaktiv PDF som du kan ladda ned obegränsat antal gånger. Produkten är tillgänglig i 180 dagar från köpdatum.

Du kan läsa mer om våra köpvillkor här.

Bidra till Agenda 2030!

Du kanske också är intresserad av...

Paket – Social hållbarhet: Del 1

8 000 kr

Läs mer

Paket – Social hållbarhet: Del 2

8 000 kr

Läs mer

Paket – Social hållbarhet: Del 3

8 000 kr

Läs mer