Så gör du för att skapa hållbarhetsengagemang hos dina medarbetare

Du kanske har kommit en bit på hållbarhetsresan och tillsammans med ledningen och skapat en plan för hur ni ska jobba framåt. Men… medarbetarna då? Hur medvetna är dom om företagets resa mot ökad hållbarhet? Vi förklarar varför det är så viktigt med att skapa engagemang bland medarbetare och hur man kan gå till väga.

Många företag upplever att det svårt att motivera och engagera sina medarbetare i sitt hållbarhetsarbete. Ofta handlar det om att medarbetarna inte förstår eller fått vara med delaktiga i hållbarhetsarbetet. Se ert arbete med hållbarhet som en resa som ni gör tillsammans där alla är med och bidrar. Ge alla en chans att vara med så ökar chansen för att man nå sina mål.

Sex enkla tips för att skapa engagemang kring er satsning på hållbarhet!

  1. Tidig medarbetarinvolvering i hållbarhetsarbetet. Att som företagsledare berätta om ert hållbarhetsarbete och vad som är på gång på ett inspirerande och inkluderande sätt föder en positiv start och hållbarhetsmedvetenhet.
  2. Lär er tillsammans. Ofta finns det kunskapsluckor om vad hållbarhet är. Sätt av gemensam tid och lär er tillsammans. Skapa dialog och bygg kunskap tillsammans.
  3. Skapa ett hållbarhetsråd i din verksamhet. Bilda ett hållbarhetsråd med medarbetare där de blir delaktiga i olika initiativ och frågor. Läs mer och få ett färdigt upplägg att utgå ifrån.
  4. Utmana er tillsammans. Låt hela arbetsplatsen ta er an en utmaning. Minska elförbrukningen? Öka det hållbara resandet? Meditera varje dag eller prova någon annorlunda träningsutmaning tillsammans? Gör något utmanade på ett lekfullt sätt under en period och utvärdera tillsammans.
  5. Var kreativa i en workshop tillsammans. Testa gärna att workshopa och skapa arbetsmöten kring olika utmaningar. Kanske testa Jobba Hållbarts “spill-workshop”?
  6. Inspireras av andra. Hur gör andra företag som har en engagerande kultur för hållbarhet? Plocka fram några exempel på företag och fråga hur dom gjort. Folk vill väldigt ofta dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter, det är ju trots allt för att skapa större hållbarhet – och det gör vi tillsammans! En genväg att ta är också att anmäla sig till vårt nationella digitala hållbarhetsnätverk Business Community.