Vad är Agenda 2030?

Vad är Agenda 2030 och hur ska jag jobba mot de 17 globala målen i mitt hållbarhetsarbete? Vi guidar dig!

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 (även kallad Sustainable Development Goals, SDGs), en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Vi kan även kalla den hela världens affärsplan för vår framtid.

Eftersom de 17 globala målen täcker de flesta tänkbara hållbarhetsaspekter, kan de användas som en utgångspunkt för ditt hållbarhetsarbete. Här kan du se alla globala mål, vad de innebär och hur de kan vara relevanta för dig.

Oftast väljer företagen ut några globala mål som de verkligen kan påverka, inte alla 17. Här kan du se spännande exempel på hur företag använder Agenda 2030, i sitt hållbarhetsarbete, affärsutveckling och kommunikation.

Vilka av FNs globala mål du väljer beror på vart du kan göra störst skillnad och vart du har mest påverkan. Detta kan du läsa mer om i nästa avsnitt.

Källa: https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/bloom/hallbar-utveckling/

Som du ser på bilden är också målen indelade i de tre hållbarhetsaspekterna miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet som du kan läsa om mer här.

Vilka mål ska min verksamhet jobba mot i vårt hållbarhetsarbete?

Som företag kan man arbeta mot Agenda 2030 genom att identifiera vilka av de globala målen som är relevanta för verksamheten och se till att de integreras i företagets strategi, beslut och verksamhet. Det kan till exempel handla om att minska klimatpåverkan, öka jämställdheten i arbetsplatsen, förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan eller bidra till att utrota fattigdom och hunger genom företagets verksamhet. Det är också viktigt att företaget mäter och rapporterar på sina insatser för att nå de globala målen.

Kom igång genom att ta hjälp av fem frågor nedan för att identifiera vilka mål din verksamhet ska jobba mot i Agenda 2030.

Fem frågor som hjälper dig välja

  1. Ligger något/några hållbarhetsområden oss eller våra kunder extra varmt om hjärtat?
  2. Kan hållbarhetsområdet innebära en affärsmöjlighet för oss? Spara pengar? Tjäna pengar?
  3. Ligger hållbarhetsområdet i linje med vår valda inriktning?
  4. Kan området innebära en risk för företaget om den inte hanteras?
  5. Kan vi med vår verksamhet påverka eller påverkas av hållbarhetsområdet?

Hållbarhetsstrategin – det bästa sättet att Agenda 2030 mål

Det bästa sättet att välja vilka mål du ska jobba mot i Agenda 2030 är att göra en hållbarhetsstrategi. När du tar fram en hållbarhetsstrategi så får du en röd tråd och en tydlig bild av vad ditt företag bör göra, mäta och kommunicera. Men detta på plats är det sedan mycket enklare att välja ut mål att jobba mot!

Det är roligare att göra resan tillsammans!

Att lista ut hur du ska jobba med hållbarhet på ett lönsamt, smart och mätbart sätt är inte alltid så enkelt att göra själv. Lugn, det finns massor med konkret hjälp och stöd att få! Ett bra steg att ta är att hänga med i Hållbarhetsresan. Här jobbar du tillsammans med andra verksamheter och hållbarhetsexperter med att ta fram en strategi för att driva ett lönsamt och engagerande hållbarhetsarbete.