Vad är ekonomisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet – vad innebär det och varför är det så viktigt för företag att jobba med? Vi förklarar den ekonomiska aspekten av hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär en stabil och långsiktig ekonomisk situation som möjliggör utveckling och tillväxt på lång sikt. Det handlar om att skapa lönsamhet och stabilitet med ett långsiktigt perspektiv genom att balansera investeringar, intäkter och kostnader på ett hållbart sätt.

Fundera på hur du kan skapa långsiktighet i ditt företag. Ha hållbarhetsglasögonen på och granska affärsbeslut som tas – vilka konsekvenser får det här beslutet på sikt för miljön och i det sociala? Tänk långsiktigt för att skapa ett mer robust och stabilt företag som har lättare att attrahera både kunder, samarbetspartners och potentiella investerare.

Personlig rådgivning

Oavsett om du vill komma igång eller ta nästa kliv i ditt hållbarhetsarbete så finns vi här för att hjälpa dig vidare. Du kan enkelt boka en kostnadsfri 30 minuters personlig digital rådgivning med oss, välj enkelt den tid som passar dig bäst.

Konkret kan ekonomisk hållbarhet innebära att:

  1. Investera i hållbar teknik och hållbara processer som minskar kostnader på lång sikt.
  2. Arbeta metodiskt för att ha en god (gärna förutsägbar) ekonomisk tillväxt genom att ha en stabil kundbas och medarbetare.  
  3. Jobba för att ha en sund ekonomisk grund genom att ha bra koll på balansräkning och likviditet.
  4. Se över hur ditt företag kan arbeta för att ha positiv påverkan på samhället och miljön i alla affärer och beslut som tas. Det stärker varumärket och skapar i sin tur lojala kunder, samarbetspartners och medarbetare.
  5. Ha en öppen och transparent kommunikation med kunder, samarbetspartners och allmänheten om företagets ekonomiska prestation och er hållbarhetsstrategi.

Varför ekonomisk hållbarhet?

Fördelarna är många. Till exempel hjälper det ditt företag att överleva och växa också på lång sikt genom att säkerställa en stabil ekonomisk grund och minska risker. Det skapar också positiva inverkningar på samhället och miljön, och kan ge företaget konkurrensfördelar genom att förbättra varumärket och förtroendet från kunder och samarbetspartners.

Vad är hållbar utveckling och hållbart företagande?

Hållbar utveckling och hållbart företagande är en del av den ekonomiska hållbarheten. Detta handlar om att ta ansvar för sin påverkan på planeten, samtidigt som man fortsätter att driva sin verksamhet. Att du styr din verksamhet på ett medvetet sätt som inte tar mer av planetens resurser än vad vi kan använda. Till din hjälp har du bland annat hållbarhetsstrategin och olika smarta affärsmodeller.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en modell och affärsmodell för att producera och konsumera som inbegriper att dela, låna, återanvända, reparera och återvinna existerande material och produkter så länge som möjligt, för att skapa vidare värde. På det sättet kan produkters livscykler förlängas. I praktiken innebär det att avfallet minskas till ett minimum.

Om du har en producerande verksamhet så finns mycket att vinna på att se över hur du kan jobba mer cirkulärt. Vi hjälper dig komma igång!

Vet du inte vart du ska börja?

Det enklaste sättet att ta reda på vad just du ska göra i din verksamhet är att ta fram en hållbarhetsstrategi. Den ger dig svar på frågorna ovan och skapar en tydlig väg och röd tråd framåt. Den ger dig svaren du behöver för att välja väg, den skapar struktur och mätbarhet och gör det enklare att veta att du gör rätt saker. Då blir det också lättare att motivera dina medarbetare och kommunicera relevant kring ditt hållbarhetsarbete.