Vad är greenwashing?

Välkommen till en värld där miljövänlighet och hållbarhet är hett eftertraktat! Men med den ökade efterfrågan kommer också en ökning av företag som vill hoppa på det gröna tåget och ibland kommuniceras miljö-och hållbarhetsarbetet mycket större än vad det egentligen är – medvetet eller omedvetet.

Greenwashing betyder kort och gott att ett företag eller organisation ger vilseledande eller överdrivna påståenden om hur deras produkter/tjänster eller verksamhet är hållbara, utan att faktiskt göra sitt hållbarhetsarbete.

Detta sker oftast omedvetet men “mycket snack och lite verkstad” och att spela på kunders och partners önskningar att handla hållbart och miljövänligt för att öka sin försäljning eller förbättra sitt varumärke är emot lagen. Kommunicerar man hållbarhet utan grund kan det vara brott mot marknadsföringslagen utifrån EU-kommissionens vägledande direktiv. Här gäller det att ha koll!

Exempel på greenwashing och hur du undviker det:

  1. Överdriva och utelämna. Att lyfta fram en liten positiv insats samtidigt som man utelämnar utmaningar och negativ påverkan.
  2. Förstora. Att helt enkelt överdriva sina insatser kraftigt utan att ha grund för det.
  3. Snacka utan belägg. Att prata om hållbarhet på ett okonkret och löst plan, men saknar svar på vad man faktiskt gör konkret.
  4. Snyggt utåt. Att ha ett reklamspråk, grafisk form och bilder som inger ett positivt hållbarhetsintryck men inte stämmer överens med verkligheten.

Gör så här istället:

  • Transparens är A och O. Var transparent i din kommunikation och påstå inte något som ni kan bevisa och verkligen har grund för. Säg inte att ni är miljövänliga om ni har en produkt som inte är miljövänlig – utan lyft då det hållbarhetsarbete som ni gör och var öppna med era utmaningar.
  • Hitta balans i kommunikationen. Var ärlig, lyhörd och ta hänsyn till hela hållbarhetsspektrat och våga belysa era utmaningar och visa hur ni jobbar på det – inte bara allt som ni redan uppnått.
  • Använd tredjepartsverifiering. Företag kan visa upp sin äkthet genom att ha sina påståenden verifierade av oberoende tredjepartsorganisationer. Certifieringar och märken från organisationer som Fairtrade, Rainforest Alliance och MSC kan hjälpa till att bygga trovärdighet och förtroende hos kunderna.
  • Sätt tydliga och mätbara mål och gör ert hållbarhetsarbete. Vi tipsar om att börja med att göra er hållbarhetsstrategi. Det ger fakta, mål och mätpunkter att kommunicera.