Vad är miljömässig hållbarhet?

Klimat och miljö är en tydlig del av ett företags hållbarhetsarbete och den del de flesta jobbar med på ett eller annat sätt. Men vad är nästa steg och hur tar du det? Vi tittar också närmare på varför du ska jobba med miljömässig hållbarhet och belyser en av de viktigaste frågorna, nämligen biologisk mångfald.

Vad är miljömässig hållbarhet?

Miljömässig hållbarhet för ett företag handlar om att ta ansvar för och minska den negativa påverkan som företagets verksamhet har på miljön. Det handlar också om att göra affärer på ett sätt som är respektfullt mot miljön och som är långsiktigt hållbart för både företaget och samhället i stort. Genom att ta ansvar för miljön kan man bygga en stark relation med kunder, medarbetare och samhället i stort, samtidigt som man säkerställer en långsiktig hållbarhet för sin verksamhet.

Kvinna och man laddar elbil

Miljömässig hållbarhet för ett företag kan bland annat innebära att:  

  1. Minimera koldioxidutsläpp genom att investera i energieffektivitet, övergå till förnybar energi och minska resandet.
  2. Arbeta för att minska användningen av icke förnybara resurser genom att till exempel minska användningen av fossila bränslen, byta ut material till återvunna material och använda mer miljövänliga alternativ.
  3. Minimera avfallet som genereras av verksamheten genom att till exempel återanvända material och minimera förpackningar.
  4. Arbeta för att minimera farliga kemikalier i produkter och tjänster och minimera föroreningar från produktionen.
  5. Ha en öppen och transparent kommunikation med kunder, samarbetspartners och allmänheten om er hållbarhetsstrategi och resultat.


Lönsamhet och miljömässig hållbarhet går hand i hand

Att jobbar med miljömässig hållbarhet är inte bara viktigt för att minska negativa påverkningar på miljön, utan det kan också vara fördelaktigt för företagets långsiktiga lönsamhet. Här är några skäl till varför du bör prioritera miljömässig hållbarhet och hur det hänger ihop med din lönsamhet:

  1. Riskhantering: Genom att minska sin miljöpåverkan kan du minska risken för framtida miljörelaterade problem eller kostsamma rättstvister. Miljöregleringar och lagstiftning blir allt striktare, och företag som proaktivt arbetar med hållbarhet kan undvika böter och negativ publicitet.
  2. Kostnadsbesparingar: Genom att minska resursförbrukning, energiutgifter och avfall kan du uppnå betydande kostnadsbesparingar på lång sikt. Genom att exempelvis investera i energieffektiva teknologier kan företag minska sina energikostnader och förbättra sin lönsamhet.
  3. Kund- och marknadsattraktion: Många konsumenter och företagskunder prioriterar idag hållbarhet och väljer att stödja företag som agerar ansvarsfullt gentemot miljön. Genom att visa engagemang för miljömässig hållbarhet kan du locka till dig kunder och skapa en positiv varumärkesimage. Det kan även öppna upp möjligheter att nå nya marknader och differentiera sig från konkurrenterna.

Biologisk mångfald – en av de viktigaste miljöfrågorna

Den biologiska mångfalden är lite av en doldis men så otroligt viktig att ha koll på i sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med utmaningen minskade koldioxidutsläpp så platsar den här frågan som den viktigaste miljöfrågan. Mycket tyder på att det kommer bli hårdare regleringar för företag så kom igång redan nu.

Ta nästa steg i ditt klimat- och miljöarbete

Du sopsorterar, tar cykeln och köper förnybar energi. Vad är då nästa steg i ditt klimatarbete? Jo, alla företag och verksamheter behöver bli netto noll till senast år 2050 enligt Parisavtalet för att vi ska förhindra för omfattande konsekvenser av klimatförändringarna. Så detta är för de allra flesta verksamheter ett bra och nödvändigt nästa steg. Här kan du läsa om hur du gör och hittar bra verktyg till hjälp.

Att vara nettonoll innebär att ett företag har lyckats uppnå en balans mellan de växthusgaser som de släpper ut och de som de tar bort från atmosfären. Detta kan uppnås på flera olika sätt, men det innebär i grunden att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan och har en åtgärdsplan för att minimera den.