Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet och socialt ansvarstagande är en viktig faktor som allt fler företag inser betydelsen av. Det är ofta en del av hållbarhet som är klurig att få grepp om eftersom den innehåller många delar. Här reder vi ut det tillsammans!

Definitionen av social hållbarhet – vad är det egentligen?

Social hållbarhet för ett företag handlar om att ta ansvar för och främja sociala faktorer inom och runt sin verksamhet. Det innebär att företaget ska arbeta för att skapa en positiv påverkan på samhället och på de människor som påverkas av företagets verksamhet.

Social hållbarhet för ett företag kan innebära att:

  1. Företaget ska ha en etisk arbetsmiljö där arbetstagare respekteras och trivs på arbetsplatsen.
  2. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter och följa lokala och internationella lagar som skyddar arbetstagare och människor som påverkas av företagets verksamhet.
  3. Företaget ska ha en mångfalds- och inkluderingsstrategi för att säkerställa att alla oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund har samma möjligheter inom företaget.
  4. Företaget ska ha en positiv påverkan på lokalsamhället och på miljön genom att ta hänsyn till hållbarhet och genom att stödja lokala initiativ.
  5. Företaget ska ha en öppen och transparent kommunikation med kunder, samarbetspartners och allmänheten om sin hållbarhetsstrategi och resultat.

Fördelar med att vara ett socialt ansvarstagande företag

Sammanfattningsvis så finns det så många fördelar med att inkludera social hållbarhet i företagets strategi. Genom att arbeta för social hållbarhet kan du öka din konkurrensfördel, öka engagemang och produktivitet bland dina anställda och minska risken för framtida problem och skandaler.

CSR – företagets samhällsansvar

Förkortningen CSR dyker ofta upp när man pratar social hållbarhet. Det står för ”Corporate Social Responsibility” och handlar just om företagets sociala ansvarstagande. Det är en strategi som kan användas för att integrera sociala och miljömässiga faktorer i sin affärsverksamhet, utöver det vanliga fokuset på vinstmaximering. CSR kan exempelvis handla om initiativ rörande social rättvisa och likabehandling, främja arbetsmiljöfrågor och bidra till hållbar utveckling på den lokala platsen företaget verkar.

Så tar du ditt arbete till nästa nivå

  • Att sätta mål och ta fram en social hållbarhetsstrategi och handlingsplan är ett bra sätt för att ta arbetet till nästa nivå. Här hittar du konkreta verktyg och experter som stöd.
  • Ett inkluderande ledarskap ökar trivseln, kreativiteten och lönsamheten på arbetsplatsen. Men i en värld med snabba omställningar kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga. Med ett inkluderande arbetssätt i ledarskapet och i möten tar du till vara på hela gruppens kunskap på arbetsplatsen. Vi visar dig hur.
  • Har du inte lagt upp din hållbarhetsrapportering på din webbplats så är det dags att göra det nu. Du vinner mycket på att berätta om allt bra du redan gör. Följ vår enkla mall så kommer du igång snabbt.