Vad är social innovation och socialt företagande?

Att skapa nytta och bidra till samhället är något som blir mer och mer viktigt hos företag i alla branscher. Hur kan ditt företag jobba för ett mer socialt hållbart samhälle? Vad är social innovation och socialt företagande och hur kan du använda dig av det?

Dagens samhälle både står inför och mitt uppe i stora samhällsutmaningar där hela samhället behöver kliva in och hjälpas åt för att hitta hållbara lösningar. Sociala innovationer löser samhällsproblem på nya sätt, till exempel nya tjänster, varor, metoder och arbetssätt som bidrar till ett inkluderande och välmående samhälle. Det kan handla om alltifrån att driva initiativ som ökar jämställdhet, förbättrar hälsa, minskar ensamheten hos äldre eller stödjer social integration.

Tre exempel på inspirerande verksamheter med social drivkraft

  • Yallatrappan. Ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ i Malmö med ca 50 anställda. Syftet är att skapa arbetstillfällen och ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer och inspireras här!
  • Vänskafferiet. Vänskafferiet är ett nytänkande litet värmländskt företag som erbjuder genuin social omsorg genom kontinuerliga besök till årsrika (65+) med syfte att öka välmåendet. Läs mer och inspireras här!
  • Changers Hub. Changers Hub är ett innovationshus som startade på 20 kvadratmeter i Alby 2015 och som idag finns på flera platser i Sverige. Deras vision är att demokratisera framgång så att alla får samma möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid, oavsett startsträckan eller hållplatsen man kliver på från. Läs mer och inspireras här!

Vad är socialt företagande?

Socialt företagande och socialt entreprenörskap kännetecknas av att affärsidéen grundar sig på att bidra med lösningar på en samhällsutmaning. Den stora drivkraften i företaget är alltid att skapa bättre levnadsvillkor för människor. Oavsett vad du driver för verksamhet är det klokt att fundera kring hur ditt företag kan vara en del av lösningar på samhällsutmaningar och bidra till en positiv utveckling. Finns det något område som ditt företag ligger nära till hands att göra något inom? Eller kanske en fråga som ligger dig som företagare extra varmt om hjärtat?

Arbetsintegrerande socialt företag – skapar arbetstillfällen

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) innebär att man anställer personer som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Är du intresserad av att driva en verksamhet av det här slaget? Prata med Arbetsförmedlingen eller ett samordningsförbund där du är verksam för att se vad som förväntas från dig som arbetsgivare och vilka möjligheter det ger.