Parisavtalet

Vad är Parisavtalet och varför ska jag som företagare bry mig? Du får svaren här.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal och är kopplat till FN:s klimatkonvention UNFCCC, en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser. För att uppnå detta mål måste världen uppnå en ”nettonollutsläpp” av växthusgaser senast år 2050-2070, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som publicerades i mars 2023.

Parisavtalets mål

För att uppnå detta mål krävs omfattande och snabba åtgärder från regeringar, företag och samhället som helhet. Vi behöver alla:

  • halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030
  • inte ha några utsläpp alls år 2050

Når vi inte dit så får detta stora konsekvenser för hela jorden, vilket redan syns i stora klimatförändringar och ökade kriser runt om på jorden. Men det finns fortfarande möjlighet att bromsa utvecklingen.

Vilka länder är med i parisavtalet?

I stort sett alla världens länder har förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås.

Varför ska jag som företagare bry mig om Parisavtalet?

Kort och gott handlar hållbarhet om att som företag ta ansvar i en global värld. När vi bedriver våra verksamheter behöver vi också ge tillbaka och ta vårt ansvar kring det avtryck vi gör i miljön och hos människorna vi berör. Du, likväl som alla andra, behöver nå Parisavtalet gå mot netto noll och bli koldioxidneutral till senast år 2050.

Det innebär också stora risker för din verksamhet att inte ta detta på allvar. Du riskerar höga klimatrelaterade kostnader, skador på ditt varumärke, drabbas av hårdare reglering och tappa lönsamhet för att bara nämna några. Läs vår guide kring hur du går mot netto noll här.

Vad innebär det att vara netto noll och följa Parisavtalet?

Att vara netto noll innebär att ett företag har lyckats uppnå en balans mellan de växthusgaser som de släpper ut och de som de tar bort från atmosfären. Detta kan uppnås på flera olika sätt, men det innebär i grunden att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan och försöker minimera den.

Vad blir skillnaden mot det jag redan gör idag i min verksamhet?

Nu tänker du kanske – jag gör redan idag en massa bra saker för miljön i min verksamhet, så som kör miljöbil, sorterar vårt avfall och väljer el från förnyelsebara källor så som exempelvis vindkraft. Vad blir skillnaden mot det jag redan gör idag?

Jo, den stora skillnaden mot det du gör idag är att du inte vet om du gör nog med åtgärder för att följa Parisavtalet och slippa eventuella effekter som drabbar lönsamhet och affären. Många verksamheter har inte kartlagt sina utsläpp för hela verksamheten och vet därmed inte hur mycket åtgärder som krävs för att vara netto noll senast år 2050. Du behöver helt enkelt veta hur mycket du släpper ut för att kunna göra rätt åtgärder för just din verksamhet. Gäller detta dig så är det dags att ta nästa steg i ditt klimatarbete.