Hållbarhet – vår affärsidé

För oss är hållbarhet inte bara en hygienfaktor. Det är hela vår affärsidé. Vi vill att alla företag ska bidra till ett hållbart samhälle och kunna göra det på ett lönsamt och inspirerande sätt. Det gör vi genom att digitalisera och samla kunskap och konkreta hållbarhetsverktyg här på jobbahållbart.se.

Jobba Hållbart startades och drivs av byrån Advant – en helhetspartner för kommunikation och digitala lösningar. De hade själva utmaningar med att hitta konkreta verktyg för sitt eget hållbarhetsarbete och så föddes idén till Jobba Hållbart.  

Linda, Mikael och Stefan på Advant har startat och driver Jobba Hållbart.

Så bidrar Jobba Hållbart till Agenda 2030

Idag erbjuder vi verktyg som är kopplade mot alla de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Det är inom områdena hälsa, jämställdhet och jämlikhet, arbetsvillkor, klimat, hållbara samhällen och hållbar konsumtion som majoriteten av våra verktyg finns idag. Men vi vill göra mer. Vi hoppas på sikt kunna erbjuda ännu fler verktyg mot alla de globala målen. Vi kommer också lyssna på det företagen behöver och ta fram nya verktyg som efterfrågas.

Kvalitetssäkrade partners och hållbarhetsexperter

Våra partners och hållbarhetsexperter som står för innehållet i plattformen är kvalitetssäkrade och har själva ett aktivt och genomarbetat hållbarhetsarbete.

En e-handel utan förpackningar och frakter

Jobba Hållbart är en e-handel för digitala produkter vilket innebär att vi varken har förpackningar eller frakter som påverkar klimatet.

Så jobbar vi med vår egen hållbarhet

Advant som driver och äger Jobba Hållbart, har ett långsiktigt, transparent och mätbart hållbarhetsarbete som är helt integrerat i företagsstrategin och som sträcker sig över alla tre hållbarhetsdimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Arbetet innebär bland annat att:

  • Arbeta mot klimatmål i linje med vetenskapliga modeller.
  • Ta vara på de påverkansmöjligheter Advant har som kommunikationskonsulter.
  • Använda digitalisering och nytänkande för att göra hållbar skillnad för många.

Här kan du ta del av Advants och Jobba Hållbarts hållbarhetsarbete

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta Linda Jonsson, medgrundare Jobba Hållbart: linda@jobbahallbart.se