Hållbara förebilder: Riksfärdtjänsten

För att ge inspiration och för att sprida kunskap om hur du kan arbeta med hållbarhet kommer vi att publicera ett antal inlägg under kategorin ”Hållbara förebilder”. I den här serien kommer du att få träffa olika företag som berättar om hur de arbetar med hållbarhet, hur deras resor har sett ut och vilka tips de kan ge – bland mycket annat. I del 3 träffar vi Jessica Norström som är vd och ägare av Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Berätta, vilka är ni?

– Vi är en resebyrå som skräddarsyr långväga resor inom Sverige för personer med funktionsnedsättning. Resorna är ofta riksfärdtjänst, längre sjukresor eller liknande och genomförs med tåg, flyg, buss, båt eller taxi/anpassade fordon. Vi har också kringtjänster som ledsagning på Sveriges järnvägsstationer åt Trafikverket samt andra tjänster inom tillgänglighetsområdet och resenäringen. Våra kunder är främst stat, kommun och myndighet. Vår verksamhet består av en mycket kompetent kundtjänstorganisation som hanterar många samtal och planerar och skräddarsyr resorna. Vi har avtal med utförare av transporter inom alla trafikslag över hela landet. 

Hur jobbar ni med hållbarhet idag?

– Vi har länge jobbat med hållbarhet utan att direkt prata om att vi gör det. Vår affärsidé bygger på att människor ska kunna delta i samhället och att fler ska resa tillsammans. Detta gör att vårt dagliga arbete innebär social hållbarhet och minskar det miljöavtryck som allt resande lämnar efter sig. Vi har precis påbörjat arbetet med att visa upp det viktiga arbete vi gör, läs gärna mer på vår webb!

Hur och var började ni er hållbarhetsresa?

– Ett par projekt vi var med i under pandemin gav oss möjlighet att fokusera på frågan. Vi sökte medel för att utveckla vår kundportal och presentera den koldioxidbesparing som vi åstadkommer genom vårt samplaneringsarbete. I nästa projekt fick vi via Almi titta närmare på hur vi kunde beskriva det arbete vi gör. Vi fick även hjälp av en konsult på företaget 2050 med att analysera var vi kan göra störst skillnad och vad vi behöver börja fokusera på. Jag fick tips på hur man kan tänka vid marknadsföring och att vi behöver ha en trovärdig hemsida med information om hållbarhet för att kunna prata om frågan. Jag tog fram nya sidor om vårt hållbarhetsarbete och publicerade dessa på hemsidan. Jag har haft ett kort föredrag för våra kunder om det jobb vi gör. Nuläget är att det finns så mycket mer att göra. Våra kunder är omättliga och myndigheter ställer många krav. Framåt ser vi att vi behöver hitta något sätt att fånga upp de faktiska CO2-utsläppen som taxi och specialfordon släpper ut. Det kommer nya EU-krav som gör att våra kunder kan behöva ha detta redovisat ner på bilnivå. Idag jobbar vi mer schablonartat med redovisningen av CO2-utsläpp/-besparingar.

Har ni haft något specifikt fokus eller använt er av något särskilt verktyg?

– Svaret på denna fråga finns nog delvis i svaret ovan. Jag kan säga att vi började med att titta på vilka ”mål” i agenda 2030 som vi jobbade med och vilka som var viktigast för oss. Vi tittade sedan på vad vi redan gjorde och hur det kunde beskrivas och marknadsföras. Vi vill så klart bli ännu bättre och det blir vi genom att våra kunder är med och hjälper till och att vi har ett internt fokus på frågorna, alla dagar, alltid. 

Vilka resultat har ni uppnått genom att jobba hållbart?

– Det är nog lite tidigt att säga. Vi måste såklart anpassa vår verksamhet efter våra kunder och ta allt stegvis, därför kan det dröja lite innan vi ser mer tydliga resultat. För oss är det viktigt att vi arbetar på en rimlig nivå så att vi kan tillmötesgå våra kunders behov och önskemål. Hållbarhet är dock en väldigt viktig fråga, det märks både bland våra medarbetare och i samhället i stort. 

Hur kommer ni att utveckla ert hållbarhetsarbete framåt? 

– Det blir nog genom att fortsätta jobba med tillgänglighet och alla människors möjligheter att delta i samhället, samt att försöka hitta en lösning på återrapportering kring bilarnas utsläpp hos våra leverantörer. 

Hur håller ni ert hållbarhetsarbete strukturerat och mätbart? 

– Strukturen och mätbarheten har vi byggt in i affärssystemet och vi redovisar dagligen via vår kundportal till våra kunder och internt när vi jobbar med resorna. Det finns såklart många sätt detta skulle kunna förfinas på. 

Hur får ni engagemang hos era medarbetare kring ert hållbarhetsarbete? 

– De kan följa koldioxidbesparingarna i varje samplanering av resor som de gör. Det framgår på varje planerat uppdrag. Vi pratar också om vikten att kommunicera med resenärer och kunder när de måste ändra sina avresetider för att kunna resa tillsammans, att detta är viktigt för miljön. En besparing på miljön innebär ju i det långa loppet också en besparing för samhället.

Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete? 

– Så mycket vi kan när vi träffar och pratar med våra kunder. Vi har även vår hemsida samt redovisar miljöbesparingen på kundportalen där våra kunder dagligen loggar in. 

Vad har du för tips till andra företag som vill jobba mer hållbart?  

– Fundera på vad ni redan gör idag och var ni gör bäst nytta. Fokusera på det till att börja med. Jag upplevde och upplever hållbarhetsarbetet som ett otroligt stort område och det är lätt att gå vilse. Ta lite hjälp av en expert. Som företagare är man expert på sin verksamhet och kan behöva hjälp att faktiskt se vilka hållbarhetsmål som finns naturligt i verksamheten och utgå från dessa. Vi jobbar med samhällsviktiga tjänster vilket gör oss naturligt socialt hållbara. Jag är övertygad om att alla företag redan idag gör mycket inom hållbarhetsområdet och behöver bara förfina, utveckla och beskriva det man redan gör för att bli bättre.