Samverkan – hur du kommer igång och vilka fördelar det ger

Ofta nämns samverkan som en viktig faktor för att vi ska bli mer hållbara. Ingen kan lösa allt på egen hand, men vilka fördelar kan det ge och hur börjar du?

Att samla företag och organisationer runt en utmaning eller syfte för att jobba tillsammans kan bli otroligt starkt och effektfullt. Här finns det goda chanser att lära av varandra, utbyta erfarenheter, dela på resurser och marknadsföra sig tillsammans. För att komma igång kan man gå till väga på olika sätt.

Ett sätt är att utgå från en utmaning eller ett ämne och leta efter företag och organisationer som delar utmaningen eller intresset. Ett annat sätt är att teama ihop sig med företag och organisationer som känns spännande och intressanta där man tror man kan komplettera varandra. Ofta är vi vana vid att samarbeta inom samma sektor men ett tips är att jobba tvärsektoriellt. Att skapa nya samarbeten mellan företag, föreningar och offentliga verksamheter ger ofta ny förståelse och kunskap som kan leda till en positiv och nytänkande verksamhetsutveckling för alla.

5 fördelar som kan samverkan kan leda till:

  • Ökad effektivitet. Genom att samarbeta kan man dra nytta av varandras resurser, kompetenser och erfarenheter. Detta kan leda till en ökad effektivitet och produktivitet i arbetet.
  • Ökad innovation. Genom att samarbeta kan man dela idéer och erfarenheter och komma på nya innovativa lösningar som de kanske inte hade kunnat upptäcka på egen hand. Detta kan hjälpa företag att utveckla nya produkter och tjänster och bli mer konkurrenskraftiga.
  • Större marknadsföringspotential. Genom att samarbeta kan företag utnyttja varandras marknadsföringskanaler och nå ut till en större målgrupp. Detta kan hjälpa företag att öka sin synlighet och kundbas.
  • Kostnadsbesparingar. Genom att samarbeta kan man dela på kostnader för exempelvis utrustning, resor och marknadsföring. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar.
  • Riskminimering. Genom att samarbeta kan man minska sin risk genom att dela på risker och ansvar. Om ett företag till exempel samarbetar med ett annat företag för att utveckla en ny produkt kan de dela på kostnaderna och risken för produktutvecklingen.

Så kommer du igång!

  1. Fundera på vilken utmaning, frågeställning eller ämne som ni vill jobba med.
  2. Fundera på vad ni skulle vilja ha ut av samverkan. Fortsätt dock att vara öppna för nya idéer och var nyfikna. Ni kanske får ut ännu något ännu bättre än ni föreställt er!
  3. Hör er runt bland andra företag och organisationer och berätta om att ni vill samarbeta och vad ni vill uppnå.
  4. Undersök om dina frågor drivs på någon form av samverkansplattform redan och bli aktiv där. Kolla bland nätverk och branschorganisationer både på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
  5. Starta upp en egen samverkansplattform eller nätverk. Det var så Jobba Hållbarts Business Community uppstod.

Lycka till!