Hållbara förebilder: Protos

För att ge inspiration och för att sprida kunskap om hur du kan arbeta med hållbarhet kommer vi att publicera ett antal inlägg under kategorin ”Hållbara förebilder”. I den här serien kommer du att få träffa olika företag som berättar om hur de arbetar med hållbarhet, hur deras resor har sett ut och vilka tips de kan ge – bland mycket annat. I del 2 träffar vi Thomas Östlund som är vd på Protos. De arbetar med hållbar livsmedelsproduktion, huvudsakligen på Gotland och i Mälarregionen.

Hur jobbar ni med hållbarhet idag? 

– Vi arbetar både aktivt internt och i olika projekt där ett sådant exempel är projektet Klimatsmartare kött. Vi har också gjort hållbarhets- och klimatbokslut sedan 2019.

Hur började ni ert hållbarhetsarbete och hur har processen sett ut?

– I Sverige idag har vi en betydligt mycket mer klimatsmart produktion av kött jämfört med kött som importerats från utlandet. Bland annat har vi jämförelsevis effektiva metoder för odling, gödsling och transporter. Även om vi sköter oss väl här i Sverige finns det utrymme till att bli ännu bättre och ännu mer klimatsmarta. En sådan satsning som initierades på Gotland och som blev startskottet för oss var samarbetsprojektet Fossilfritt kött.

Vilka resultat har hållbarhetsarbetet gett er?  

– Man kan säga att det är ett måste om du ska vara kvar som bolag. Vi är även så pass stora att det är ett lagkrav. Under årens lopp har vi lyckats engagera fler medarbetare i vårt arbete och vi har också tagit vissa investeringsbeslut som gett bra payoff. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. 

Hur ser framtiden ut för er? 

– Vi kommer fortsätta att arbeta i projektform och gärna med samarbetspartners. Vi vill fortsätta utveckla arbetet och målsättningarna. Våra hållbarhetsrapporter och klimatbokslut håller arbetet strukturerat och mätbart.

Hur får ni engagemang hos era medarbetare kring ert hållbarhetsarbete? 

– Med tiden har det skapats intresse och nyfikenhet. Mycket tack vare intressanta projekt och medlemmar!

Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete? 

– Dels genom våra rapporter och dels via vår hemsida. 

Vad har du för tips till andra företag som vill jobba mer hållbart?  

– Börja med visionära målbilder och försök matcha mot globala, politiska och den egna verksamhetens mål och aktiviteter.