Skapa ett hållbarhetsråd och få större hållbarhetsengagemang hos dina medarbetare

Vill du ha ett hållbarhetstips som kommer ge ditt företag STORA resultat SNABBT? Skapa ett hållbarhetsråd på ditt företag. Detta gör du genom att bjuda in deltagare från alla delar av din verksamhet till regelbundna möten där ni tillsammans tar ert hållbarhetsarbete framåt.

För att dina medarbetare ska kunna engagera sig i ditt hållbarhetsarbetet behöver de förstå varför det är viktigt och hur det påverkar företaget och samhället. De behöver också veta vad hållbarhet är och vilken påverkan ni har i er verksamhet. Handen på hjärtat – hur mycket tid har du lagt på att prata om dessa saker med dina medarbetare, ledningsgrupp eller styrelse?

Det är aldrig för sent att starta ett hållbarhetsråd!

Det kan vara svårt att hitta tiden och strukturen för att informera om ert hållbarhetsarbete löpande. Här kan ett hållbarhetsråd vara en bra lösning. Detta innebär kort och gott att du bjuder in medarbetare från alla delar av din verksamhet till regelbundna träffar kring ert hållbarhetsarbete. Där lär ni er mer tillsammans, diskuterar vägval och följer upp hur det går. Tillsammans finns mycket kunskap och driv att dra nytta av och är ett smart sätt att implementera arbetet löpande in hela verksamheten. Vi utlovar ett stort hållbarhetsengagemang snabbt!

Vad säger medarbetarna om att vara med i ett hållbarhetsråd?

Vi frågade tre medarbetare på kommunikationsbyrån Advant vad de tyckte om att vara med i företages hållbarhetsråd. De svarade:

Linnea Åkerberg, illustratör
Att vara med i hållbarhetsrådet är inspirerande! Tillsammans med engagerade kollegor lyfts både små och stora idéer om hur vi kan göra skillnad. Tankesättet hänger med mig i vardagen och hållbarhet har blivit en självklarhet.

Erik Nilsson, Art Director
Hållbarhetsrådet känns viktigt för mig.
Men kanske viktigast för mina eventuella barnbarn.

Lise Bergqvist, projektledare
Jag drivs av utveckling. Genom hållbarhetsrådet lär vi av varandra, det ger nya perspektiv och möjlighet att påverka utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.

Så startar du ett hållbarhetsråd

  1. Fundera på vilka du vill engagera. Gärna alla medarbetare om det går, annars är det bra att välja ut några från varje affärsområde eller verksamhetsgren. Glöm inte heller alla ledningsfunktioner som sälj, marknad, hr och ekonomi för att nämna några. Tiden är välinvesterad då du i efterhand slipper försöka skapa engagemang – utan istället under mötena kan involvera och få med alla på resan. En inspirerande resa för många medarbetare!
  2. Fundera på agenda och hur ofta du vill hålla mötena. Vad ska ni prata om? Vem håller i mötena? Vart och hur ses ni? Kanske är 2-4 gånger per år lagom frekvens att börja med? Som hjälp har vi gjort en mall du kan ladda ner och använda kostnadsfritt om du vill.
  3. Bjud in till medverkan i hållbarhetsrådet. Se exempel på hur du kan göra det i vår mall.
  4. Välj ut deltagare, bjud in till möten och kör igång! I vår mall finns fyra förslag på agendor för första årets möten.