Checklista – så kommunicerar du ansvarsfullt kring miljö och klimat

Det kan vara svårt att veta hur man ska kommunicera kring sitt miljö- och klimatarbete. Därför vill vi tipsa om ICCs checklista och riktlinjer som du kan ladda ner kostnadsfritt.

ICCs checklista ”Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat”

I ICCs miljö- och klimatriktlinjer ingår en praktisk checklista för att bedöma om ett marknadsbudskap innehåller miljö- och/eller klimatpåståenden. Du hittar den här på både svenska och engelska.

ICCs miljö- och klimatriktlinjer

Du kan också ladda ner hela deras riktlinjer som hjälper företag att undvika vilseledande element i sin kommunikation. Även denna finns på både svenska och engelska.