Så här mäter du och skapar struktur i ditt hållbarhetsarbete

Många företag upplever att det är svårt att skapa struktur och mätbarhet i sitt hållbarhetsarbete. Ofta beror det på att man inte satt tydliga hållbarhetsmål eller tagit fram en tydlig plan för att uppnå dem.

När du satt tydliga mål för ditt hållbarhetsarbete blir allt enklare. Du kan på ett bra sätt berätta om ditt arbete på ett trovärdigt sätt, du kan ta fram konkreta planer för att nå dina mål och du kan mäta hur arbetet går.

Egentligen är det inte så annorlunda att sätta mål och göra planer för ditt hållbarhetsarbete än för andra områden. För att mäta och skapa struktur i ditt hållbarhetsarbete behöver du bland annat:

  • Fastställa hållbarhetsmål: identifiera dina viktigaste hållbarhetsutmaningar och fastställa specifika mål och mått för att mäta framsteg.
  • Utvärdera befintliga insatser: undersök dina befintliga insatser inom hållbarhet och utvärdera hur väl de bidrar till att uppnå dina hållbarhetsmål.
  • Identifiera och engagera intressenter: identifiera dina intressenter, inklusive kunder, leverantörer, anställda och samhället i stort, och engagera dem i ditt hållbarhetsarbete.
  • Utveckla en hållbarhetsplan: baserat på hållbarhetsmålen och utvärderingen av befintliga insatser, bör du utveckla en hållbarhetsplan som beskriver specifika åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen.
  • Mäta framsteg: utveckla lämpliga nyckeltal och mäta framsteg mot dina hållbarhetsmål och plan.
  • Rapportera och kommunicera: hållbarhetsrapportera och kommunicera om dina hållbarhetsprestationer internt och externt, inklusive till dina intressenter.
  • Ständig förbättring: kontinuerligt övervaka och utvärdera ditt hållbarhetsarbete och göra justeringar för att säkerställa ständig förbättring.

En hållbarhetsstrategi ger dig svaren

Det enklaste sättet att veta vad just du ska göra i din verksamhet är att ta fram en hållbarhetsstrategi. Den ger dig svar på frågorna ovan och skapar en tydlig väg och röd tråd framåt. Du får också svaren du behöver för att välja väg, den skapar struktur och mätbarhet och gör det enklare att veta att du gör rätt saker. Då blir det också lättare att motivera dina medarbetare och kommunicera relevant kring ditt hållbarhetsarbete.

Behöver du ta fram en hållbarhetsstrategi?

Häng då med i Hållbarhetsresan där du tillsammans med andra verksamheter och hållbarhetsexperter tar fram en strategi och en praktisk plan för att driva ett lönsamt, mätbart och engagerande hållbarhetsarbete.