Vad är en hållbarhetsstrategi och varför?

För att driva och utveckla ett stabilt företag så är det klokt att ha tydliga och genomtänkta strategier för vad man vill uppnå och hur man ska ta sig dit. Detsamma gäller självklart hållbarhetsarbetet. Här får du tips på hur du kommer i gång med din hållbarhetsstrategi och varför den är ett så gott som ett måste för ett företag med långsiktigt tänk.

För att underlätta arbetet i att ta fram en hållbarhetsstrategi har vi utvecklat den digitala kursen Hållbarhetsresan. Under 4 månader får du möjlighet att skapa en hållbarhetsstrategi och konkret plan, anpassad för just ditt företag med stöd av hållbarhetsexperter.

Vad är en hållbarhetsstrategi?

En hållbarhetsstrategi är en övergripande plan som visar hur företaget jobbar och ska jobba med hållbarhet i alla aspekter för att minska miljöpåverkan, främja socialt ansvarstagande och uppnå ekonomisk hållbarhet. Den innehåller både sammanfattningar av olika analyser, vart man vill och en plan för hur man tar sig dit.

För att det ska mynna ut i en strategi som är användbar behöver man lägga lite tid på att analysera nuläge, prata både medarbetare, kunder och sina samarbetspartners och leverantörer som en grund till sin hållbarhetsstrategi. Du behöver också fundera kring vart du vill framåt och ta fram en handlingsplan utifrån det. Det är inte alltid så himla enkelt att göra en hållbarhetsstrategi på egen hand, därför har vi ett tips längre ner.

Varför behövs en hållbarhetsstrategi?

Det går inte att undgå att hållbarhet är ett ämne som tar mer och mer plats i företagande och affärsutveckling. För att ligga i framkant med sitt företag och vara en attraktiv arbetsgivare är hållbarhetsarbetet en väldigt viktig faktor och för att göra arbetet tydligt och konkret så behövs en strategi. Att ha sin hållbarhetsstrategi på plats underlättar när du ska fatta beslut men också ett värde att presentera för kunder och samarbetspartners. I sin helhet ökar det konkurrenskraften och gör att företaget upplevs mer modernt och attraktivt om det finns ett aktivt hållbarhetsarbete på plats. Den gör det också enkelt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, vilket många upplever som svårt.

Ska jag involvera medarbetarna?

Det bästa och smartaste är att jobba fram sin hållbarhetsstrategi i samverkan mellan både ledning, stödfunktioner och medarbetare. Alla i din verksamhet ska ju sedan jobbat mot samma mål så istället för att lägga en massa tid senare i processen med att försöka ”övertala” medarbetarna om att det ni gör är viktigt, bjud istället in dem i processen direkt så också de får kunskap och förståelse.

Ett bra sätt att göra detta på är att starta ett hållbarhetsråd i din verksamhet. Här kan du läsa mer om hur du gör och få en konkret mall med upplägg och mötesagendor i.

Vad innehåller en hållbarhetsstrategi?

Hållbarhetsstrategier kan se olika beroende på verksamhet men här komma några allmänna punkter som är viktiga att ha med:

  • Analys och sammanfattning: Vilka insikter har vi fått av våra analyser? Hur har vi kommit fram till de mål vi gjort? Vad är vår riktning framåt och vad är hållbarhet för oss.
  • Miljömål: Tydligt definierade mål för att minska organisationens miljöpåverkan, inklusive minskning av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och avfallshantering.
  • Sociala mål: Mål för att förbättra organisationens sociala ansvarstagande, inklusive mål för jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.
  • Ekonomiska mål: Mål för att främja ekonomisk hållbarhet genom att säkerställa långsiktig lönsamhet, inklusive mål för ökad effektivitet, minskade kostnader och ökad innovation.
  • Konkret plan: En plan för att implementera åtgärder och nå målen inom en viss tidsram.
  • Åtgärder: Konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå målen, inklusive beskrivning av hur de olika målen ska uppnås.
  • Mätning och uppföljning: En plan för att mäta och övervaka framsteg mot målen och göra justeringar vid behov.
  • Kommunikation: En plan för att kommunicera organisationens hållbarhetsmål och framsteg till intressenter, inklusive kunder, anställda, investerare och samhället i stort.

Gör en konkret och tydlig hållbarhetsstrategi helt digitalt tillsammans med andra företagare!

Att göra en hållbarhetsstrategi är ett omfattande arbete och som vi nämnde tidigare så görs det inte i en handvändning. För att underlätta för dig så erbjuder Jobba Hållbart dig den digitala kursen Hållbarhetsresan.

I Hållbarhetsresan får du skapa en hållbarhetsstrategi och konkret plan, anpassad för just ditt företag tillsammans med andra företagare och hållbarhetsexperter. Vi guidar dig igenom 7 konkreta steg som sen landar i din hållbarhetsstrategi och på vägen får tillgång till smarta verktyg, mallar, kompetens från experter och ett nätverk av företagare. Genomförbart, konkret och med lönsamhet i fokus. Läs mer här.

Vi bjuder på hållbarhetsmotivation!

Du kan också enkelt boka en 30 minuters personlig rådgivning med oss, välj enkelt den tid som passar dig bäst.Boka ett kostnadsfritt möte

Har du frågor?

  • Vilka upplägg passar min verksamhet?
  • Vill du ha ett skräddarsytt upplägg som är unikt för din verksamhet?

Vi svarar snabbt på dina frågor!

Mejla oss