Biologisk mångfald – en av de viktigaste miljöfrågorna!

Den biologiska mångfalden är lite av en doldis men så otroligt viktig att ha koll på i sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med utmaningen minskade koldioxidutsläpp så platsar den här frågan som den viktigaste miljöfrågan. Mycket tyder på att det kommer bli hårdare regleringar för företag så börja redan nu!

Vad innebär biologisk mångfald?

Biologisk mångfald beskriver all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på vår planet. Ju större mångfald som finns inom dessa naturliga nivåer, desto mer motståndskraft och livskraft finns det i naturen. Biologisk mångfald fungerar alltså som ett skyddsnät som ser till så att allt levande på vår planet kan överleva och frodas – och det gäller även oss människor.

På grund av hur vi människor lever så minskar just nu den biologiska mångfalden snabbt. Att stoppa detta är avgörande för allt liv på jorden.

WWF’s tips på hur företag kan arbeta med biologisk mångfald:

  1. Kartlägg verksamhetens och värdekedjans beroende och påverkan på biologisk mångfald.
  2. Sätt vetenskapligt baserade mål för biologisk mångfald, gärna enligt Science Based Targets Network (SBTN)
  3. Agera nu – ta fram strategi för att minska negativ påverkan och öka det positiva bidraget. Läget är akut och allt måste inte vara perfekt från start. Aktiviteter som bidrar till ohållbar påverkan på planeten och biologisk mångfald måste upphöra till förmån för dem med positiva effekter.  
  4. Samverka med och påverka andra att ta ställning för biologisk mångfald. Engagera er i initiativ som Business for Nature eller Science Based Targets for Nature för att driva frågor om biologisk mångfald tillsammans med andra företag. 

Listan är hämtad från WWF

Hur kan ni engagera er?

2022 släppte Ecogain sitt bioversitetsindex som visar att andelen bolag i Norden och Sverige som sätter mål för och kommunicerar om biologisk mångfald ökar. Bra, men vi behöver öka tempot och göra det tillsammans – fler små och medelstora företag kan påverka. Många bäckar små.

Hur företag jobbar med att öka den biologiska mångfalden ser väldigt olika ut beroende på om man är ett företag som har naturnära produkter eller tjänster och kan påverka direkt eller om man är ett företag som har mer indirekt påverkan. Oavsett kan ditt företag ta ansvar i frågan och göra något.

Fundera på hur ditt företag kan bidra. Kanske något i stil som Florea som är stödföretag till Rädda Bina eller som kafferosteriet Löfbergs som satte upp biodlingar på taket redan 2014?

Ta vara på det ni har. Ni kanske har tillgång till en uteplats, balkong eller blomrabatt? Det går att vara kreativ och gynna mångfalden den biologiska mångfalden även på en liten yta. Sätt upp ett bihotell, odla växter som tillför ekologiska värden och ställ fram ett bi- och fågelbad. Varför inte klä en vägg med grönt eller planera för ett grönt tak?

Ta vara på den potential som finns och börja någonstans! Börja kommunicera om ert arbete och inspirera andra.